Consulting & Investment


ייעוץ השקעות ושירותים פיננסים:

פריקו פועלת בתחום ייעוץ השקעות ושירותים פיננסיים מזה עשרות שנים. פעילותה של פריקו מושכלת, יעילה ואפקטיבית, פרי מודל ייחודי ואיכות מותאם לקוח. פריקו מסייעת ללקוחותיה בהכרת המושגים, האסטרטגיות והטקטיקות הרלוונטיות לצורך יישום הלכה למעשה את מדיניותם בתחום גידור הסיכונים. פריקו פועלת עבור לקוחותיה משלב התכנון עובר בביצוע ועד למעקב והייעוץ בניהול החשיפה, פריקו לצד הלקוח. 

פריקו מחויבת להצלחה:

 פעילותינו מלווה את הלקוח משלב ניתוח החשיפות וקביעת המדיניות ועד לביצוע אסטרטגיות גידור וניהולן. שרות הכולל איתור גורמי הסיכון, אומדן פוטנציאל ההפסד, בניית תוכנית אסטרטגית ויישומה, מעקב ובקרה לצד ניהול והתאמת הזדמנויות השקעה לטווחים השונים.

 פריקו מייצרת לכל לקוח, בכל גודל ובכל מגזר פתרונות פיננסיים בהתאם לפעילותו העסקית ובהתאמה לתנאי השוק הרלוונטי.

לאורך שנים פריקו הוא הגוף המוביל בניהול סיכונים מושכל, ייעוץ וביצוע פעולות פיננסיות, תוך מתן פתרונות נרחב למגוון תעשיות, שווקים ומגזרי פעילויות.

 

שרותי הייעוץ כוללים

  • אפיון צרכי הלקוח –לרבות הגדרת מטרת הפעילות הפיננסית, גידור סיכונים ו/או השקעה , טווחי השקעה, רמת סיכון ונזילות נדרשת.
  • קשר אישי וישיר עם הלקוח –שיתוף מלא של הלקוח בקבלת החלטות וביצוען.
  • מעקב שוטף, ייעוץ ודווח דינאמי באשר למרכיבי הסיכון/השקעה. גמישות ויכולת תגובה מהירה בזמן אמת לנתונים כלכליים ואירועים בזירה המקומית ובשוקי חו”ל.
  • ייעוץ באשר לנכסים וקרנות נבחרות –ניתוח פרטני לצד ניהול קשר שוטף עם מנהלי ההשקעות/הקרנות הנבחרים.
  • שימוש במודלים ייחודיים לצד מבחני איכות וכמות.
  • פריקו מעמידה ללקוחותיה: ניסיון מקצועי לאורך עשרות שנים המשולב במדיניות של שקיפות, גמישות, זמינות ויעילות מירבית.
  • שירותים פיננסים משלימים לצד שירותי בנקאות והשקעות בארץ ובעולם.
  • ביצוע אסטרטגיות פיננסיות בעלויות/מחירים תחרותיים.

   להצטרפות לשירות